Europa moet zich voorbereiden op langdurige opvang Oekraïense vluchtelingen

Posted on

Europese landen moeten zich erop voorbereiden dat ze langere tijd Oekraïense vluchtelingen gaan opvangen. Dat schrijven onderzoekers van Clingendael in een donderdag gepubliceerd rapport.

Sinds de Russische inval in maart zijn 6,9 miljoen Oekraïners gevlucht. Bijna vier miljoen Oekraïners maken in Europa gebruik van een speciale status: de Tijdelijke beschermingsrichtlijn. Daarmee hebben ze ten minste één jaar lang recht op onder meer onderdak en financiële steun. Niet alle vluchtelingen maken daar overigens gebruik van. Ook zonder die bescherming hebben Oekraïners namelijk het recht om drie maanden visumvrij te reizen binnen de Europese Unie.

Met die Tijdelijke beschermingsrichtlijn hebben de EU-landen een maatregel genomen om op korte termijn veel Oekraïners tijdelijk op te kunnen vangen. Maar de onderzoekers zeggen dat de opvang niet zo tijdelijk gaat zijn als de richtlijn doet vermoeden. Ze noemen drie factoren waardoor ze dat denken.

Onduidelijk wat Oekraïense vluchtelingen gaan doen

De onderzoekers noemen drie factoren waardoor ze denken dat de opvang langer gaat duren. Een daarvan is dat de oorlog in Oekraïne nog lang kan duren. De stroom mensen die het land ontvlucht kan daarbij ook dagelijks verschillen. Als er bijvoorbeeld in een gebied weer heviger wordt gevochten, zullen er ook meer mensen op de vlucht slaan.

Ook is er veel onzekerheid rond de verspreiding van de Oekraïense vluchtelingen binnen de Europese Unie. Zo denken de onderzoekers dat een deel van de vluchtelingen die nu onderdak krijgen in een land, nog verder zal reizen naar een ander land. Veel Oekraïners zijn bijvoorbeeld naar buurland Roemenië gevlucht, maar slechts een klein deel heeft daar de speciale status aangevraagd.

Daarnaast is het niet duidelijk óf, en zo ja, wanneer de vluchtelingen weer teruggaan naar Oekraïne. Dat ligt niet alleen aan de situatie in Oekraïne; ook andere factoren spelen een rol. Sommige Oekraïners hebben op hun nieuwe woonplek een nieuw leven opgebouwd en willen daarom niet zo snel weer terug.

Groot deel van vluchtelingen blijft waarschijnlijk langere tijd

Vanwege al die onzekerheden raden de onderzoekers aan de vluchtelingenstroom binnen Europa goed in de gaten te houden. Landen moeten in hun beleid rekening houden met het scenario dat een groot deel van de vluchtelingen voor langere tijd blijft.

“Dit betekent dat een overgang nodig is: er moet worden afgestapt van de crisisbeheersing en meer worden gekeken naar de lange termijn. Zowel op Europees niveau als in de lidstaten van de EU moet een beleid voor structurele capaciteit en steun worden gemaakt”, concluderen de onderzoekers.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services