Grote problemen bij uithuisplaatsing kinderen, oproep tot directe actie

Posted on

Er moet onmiddellijk worden ingegrepen in de jeugdbescherming, stelt het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) woensdag in een rapport. Er zijn namelijk grote problemen bij de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, zoals uithuisplaatsingen.

De WODC komt tot die conclusie na evaluatie van de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen. In de wet, die in 2015 van kracht is geworden, zijn duidelijkere regels opgenomen voor een uithuisplaatsing van kinderen.

In de praktijk worden de regels opgerekt, wat nadelig kan uitpakken voor kinderen en ouders. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit Leiden, die het onderzoek hebben uitgevoerd.

Als de rechter oordeelt dat een kind uit huis moet worden geplaatst, is de beschikbare hulp voor ouders en kinderen vaak onvoldoende en niet tijdig genoeg aanwezig. Daardoor dreigt ook de termijn te worden overschreden waarop een jongere naar zijn ouder(s) terug mag. Ouders kunnen dan uiteindelijk het gezag over hun kind kwijtraken.

Wet anders toegepast dan bedoeld

Rechters gaan steeds terughoudender om met het eindigen van ouderlijk gezag, zo blijkt verder uit het onderzoek. Ouders worden uit het ouderlijk gezag gezet als een kind al heel lang uit huis is geplaatst.

Rechters vinden het afnemen van het gezag van een ouder te ingrijpend, ook al wonen kinderen al jarenlang niet meer thuis. Een tekort aan pleeggezinnen, waardoor een uit huis geplaatst kind niet de zekerheid heeft op een duurzame plek bij een pleeggezin, zorgt ook voor terughoudendheid bij rechters.

Daarbij wordt er vaak onvoldoende werk van gemaakt om een kind weer thuis te plaatsen.

Wachtlijsten door tekort aan jeugdbeschermers

Door wachtlijsten en tekorten in de hulpverlening en te weinig jeugdbeschermers, is het vaak niet haalbaar om binnen de voor het kind aanvaardbare termijn voldoende hulp te bieden. Daarnaast kan het ook lang duren voordat een kinderbeschermingsmaatregel wordt uitgesproken. Daardoor kunnen ouders en jongeren niet bij de rechter aankloppen als zij het niet eens zijn met de uitvoering van een voogdijmaatregel, aldus de WODC.

“Zo lang de uitvoering ernstig hapert, staan kinderen die te maken krijgen met een kinderbeschermingsmaatregel in Nederland in de kou”, concludeert het WODC.

Al jaren wordt er door verschillende inspecties en zorgverleners aan de bel getrokken over de forse problemen in de de jeugdbescherming. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) heeft in eerdere debatten met de Tweede Kamer erkend dat het stelsel piep en kraakt.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services