Huisartsen en zorgorganisatie ActiZ wijzen zorgakkoord af: ‘Willen meer garanties’

Posted on

De nieuwe plannen voor de gezondheidszorg kunnen nog niet op volledige steun rekenen. ActiZ, een van de grootste brancheorganisaties van de Nederlandse zorg, en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) willen meer garanties krijgen voordat ze het voorgestelde zorgakkoord ondertekenen.

In het zorgakkoord hebben de overheid en vertegenwoordigers van de zorg plannen gemaakt voor de toekomst van de sector. Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg de komende jaren naar verwachting sterk toe. In het zogeheten Integraal Zorgakkoord (IZA) staan allerlei maatregelen om te voorkomen dat de sector vastloopt.

Maar het akkoord wordt dus nog niet volledig gesteund. Zo willen huisartsen op korte termijn meer garanties krijgen. Bijvoorbeeld een garantie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over tarieven voor zorg in de avonden, nachten en weekenden voor volgend jaar. Of een garantie van de zorgverzekeraars over de afspraak dat de artsen meer tijd voor hun patiënten krijgen.

Eerder op de avond wezen de leden van brancheorganisatie ActiZ het zorgakkoord al af. Zij lieten weten meer “garanties, randvoorwaarden en resultaten” te willen zien. ActiZ vertegenwoordigt zo’n vierhonderd organisaties die vooral actief zijn in de zorg voor ouderen en chronisch zieken, zoals verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties.

De brancheorganisatie zegt wel achter “de beweging” van het akkoord te staan, maar zegt het pas te kunnen steunen als “de uitvoerbaarheid van de afspraken ook in 2023 gegarandeerd is”. Dat ActiZ en de huisartsen het akkoord niet steunen, is pijnlijk voor het kabinet, dat voor Prinsjesdag een breedgedragen akkoord met de zorgsector hoopt te sluiten.

Het zorgakkoord moet leiden tot meer inzet op preventie en efficiëntere werkwijzen. Volgens uitgelekte conceptversies moet complexe zorg meer worden geconcentreerd en wordt het bijvoorbeeld lastiger gemaakt om zorgverleners in te huren die geen contract met een zorgverzekeraar hebben.

Wel steun van verpleegkundigen voor akkoord

Beroepsvereniging V&VN steunt het zorgakkoord wel. “We staan aan de vooravond van moeilijke keuzes in de zorg. We merken nu al dat het vastloopt”, stelt de organisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden. “Juist daarom is het zo belangrijk dat we als beroepsgroep verantwoordelijkheid nemen in dit zorgakkoord.”

De V&VN voegt er wel aan toe dat er nog belangrijke punten zijn die bijzondere aandacht verdienen, wil het IZA een succes worden.

Volgens de beroepsvereniging kunnen de doelstellingen alleen worden waargemaakt als allerlei verschillende partijen in de zorg goed samenwerken. De organisatie doelt dan op de huisartsen, aanbieders van wijkverpleging en verzekeraars. Zo moeten ze er samen voor zorgen dat meer zorg thuis verleend kan worden.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services