‘Is dit een asiel- of opvangcrisis?’ Grafieken geven antwoord op jullie vragen

Posted on

De asielopvang in Nederland is deze week tot een nieuw dieptepunt gezakt. In het aanmeldcentrum Ter Apel zijn de omstandigheden zo onder de maat dat Artsen zonder Grenzen zich genoodzaakt voelt om medische hulp te verlenen. Dit roept op ons reactieplatform NUjij veel vragen op. In dit artikel beantwoorden we een aantal van jullie vragen aan de hand van grafieken.

Als we naar de instroom van nieuwe asielzoekers kijken, dan wordt duidelijk dat er in Nederland eigenlijk geen sprake van een asielcrisis, maar meer van een opvangcrisis. Hoewel het aantal dit jaar (in de eerste zes maanden werden er zo’n twintigduizend asielaanvragen gedaan) hoger ligt dan voorgaande jaren, is er nog geen sprake van een record.

In de grafiek hieronder kan je zien dat er in coronajaar 2020 minder asielzoekers naar Nederland kwamen. Dit kwam vooral omdat nareizigers (familieleden van statushouders) de reis niet konden maken vanwege de reisbeperkingen. In 2021 liep het aantal nieuwe asielzoekers alweer op, onder meer door de machtsovername van de Taliban in Afghanistan. Ook kwamen er in dat najaar weer meer nareizigers hierheen.

Eerste asielaanvragen in 2022

  • Januari: 1.960
  • Februari: 1.600
  • Maart: 2.920
  • April: 2.235
  • Mei: 2.345
  • Juni: 2.475

Ook dit jaar zien we dat er weer meer nareizigers naar Nederland komen. Er is als het ware een inhaalslag aan de gang. Het aantal nareizigers groeide tussen januari en juni gestaag: van 645 naar 1.395 per maand, met een uitschieter in maart (1.140).

Op basis van de cijfers in de eerste vier maanden van 2022 verwacht het COA dat het totale aantal asielaanvragen dit jaar iets groter zal zijn dan in 2021.

Op ons reactieplatform zien we ook vaak de vraag waar deze asielzoekers vandaan komen. In de infographic hieronder hebben we dat weergegeven voor het aantal mensen dat op 1 augustus door COA werd opgevangen. Veruit de meeste asielzoekers komen uit Syrië. Daarna volgen Turkije en Afghanistan.

Alle landen in dit overzicht zijn bestempeld als onveilige landen, al betekent dit niet dat alle asielzoekers uit deze landen een verblijfsvergunning krijgen in Nederland.

Over dat toekennen van een verblijfsstatus gaat onderstaande grafiek. In 2021 besloot de IND 59 procent van de behandelde asielverzoeken een verblijfsstatus toe te kennen. De percentages verschillen enorm onder herkomstlanden.

Asielzoekers uit veilige landen, zoals Marokko, worden over het algemeen vaak afgewezen. Toch moeten deze aanvragen individueel worden behandeld door de IND, omdat er ook politieke vluchtelingen tussen kunnen zitten. Of mensen die vluchten vanwege hun seksuele geaardheid.

Mensen uit Turkije, Syrië en Afghanistan maken wel veel kans op een verblijfsstatus. Deze landen zijn zogeheten onveilige landen vanwege de oorlog die er heerst. In het geval van Turkije gaat het vaak over politieke vluchtelingen die een gevangenisstraf riskeren omdat ze zich uitspreken tegen de regering. Ook is het in Turkije niet veilig voor minderheden, zoals Koerden.

De asielcrisis in Nederland uitgelegd

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services