Mogelijk nog tot 10 september buitenslapers bij Ter Apel

Posted on

Het kan nog zeker twee weken duren voordat de mensen die nu op het veld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel slapen, onderdak hebben gevonden. Volgens staatssecretaris Eric van der Burg is het streven er wel om het veld eerder leeg te krijgen, maar gaat hij nu uit van 10 september. Ook het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) verwacht niet op korte termijn een oplossing.

Er lopen op dit moment twee trajecten om de mensen die nu buiten moeten slapen van onderdak te voorzien. Het eerste traject richt zich op de veiligheidsregio’s, waar wordt gewerkt aan de realisatie van 225 extra plekken per regio. Zodra die plekken er zijn, zal de doorstroom op gang komen, zegt Van der Burg.

Het tweede traject richt zich op een nieuwe opvanglocatie, relatief dicht bij Ter Apel, die 10 september gereed moet zijn. Volgende week wordt door defensie begonnen met de opbouw.

Vanuit deze locatie zullen mensen naar het aanmeldcentrum worden gebracht, waar ze zich kunnen registreren als asielzoeker. Defensie zal ook helpen bij het vervoer heen en weer.

Het COA laat weten dat met de maatregelen die vandaag zijn aangekondigd het aanmeldcentrum in Ter Apel hopelijk snel kan worden ontlast. Tegelijkertijd zijn er op dit moment nog altijd onvoldoende beschikbare plekken om iedereen onderdak te kunnen bieden. Dat betekent volgens het COA dat er de komende dagen sowieso nog geen oplossing is voor de mensen die nu op het voorterrein in Ter Apel verblijven. “Samen met onze partners werken wij hier hard aan. Dat moet wel, want de situatie is niet meer houdbaar.”

Werken met nummertjes

Ook gaat er op korte termijn gewerkt worden met een ‘nummertjessysteem’. Van der Burg laat weten dat met de burgemeester van Groningen is afgesproken dat een dergelijk systeem snel wordt ingevoerd.

“Nu zie je dat mensen in het gras blijven slapen omdat ze denken dat ze dan eerder worden geholpen. We willen een systeem opzetten waarbij mensen een nummer krijgen en hen wordt medegedeeld dat ze over zoveel dagen op een vast tijdstip aan de beurt zijn. Het is dan niet meer lonend om voor de deur te slapen.”

Van der Burg vult wel aan dat het in de praktijk langer zal duren dan een paar dagen. “De mensen die nu komen, zullen de komende twee weken niet aan de beurt zijn. Die moeten over drie, vier weken terugkomen. Hierdoor kunnen ze, wat betreft de logistiek, makkelijker worden verspreid over opvanglocaties in het land. Ze kunnen dan zelfstandig terugreizen naar Ter Apel als ze aan de beurt zijn.”

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services