Waarom we met ons maandelijks salaris steeds minder kunnen

Posted on

Met het bedrag dat we maandelijks verdienen kunnen we steeds minder. Hoeveel is ons salaris tegenwoordig eigenlijk nog waard? En hoe komt het dat ons land rijker is dan ooit, terwijl veel mensen nu toch de eindjes aan elkaar moeten knopen?

Volgens statistiekbureau CBS is het beschikbaar inkomen per hoofd van de bevolking in de afgelopen vijftig jaar meer dan verdubbeld. Toch hebben veel mensen op dit moment het gevoel dat ze nu juist harder moeten werken voor minder.

Dat komt allereerst door de toegenomen werkdruk, zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga. “De arbeidsproductiviteit is ook toegenomen. De winsten zijn tot recordhoogten gestegen, net als de beloning van aandeelhouders. Maar de inkomens van veel werkenden staan al jaren stil. Wij noemen dat scheefgroei. Er is geld zat, maar het wordt steeds schever verdeeld.”

Daarbovenop kunnen we door de extreme inflatie ook minder kopen van ons inkomen. In juli waren consumentengoederen en -diensten 10,3 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar geleden.

Volgens Hugo Erken, econoom bij RaboResearch van de Rabobank, ligt het inflatiecijfer voor de lagere inkomens nog hoger. “Voor deze groep ligt het inflatiecijfer eerder zo rond de 15 procent of zelfs nog hoger. Dit komt doordat de kosten van energie en voedsel bij mensen met een kleine beurs een relatief groot deel uitmaken van hun totale uitgaven. In deze categorieën zien we de grootste prijsstijgingen.” Met de inflatiecalculator van het CBS kun je je persoonlijke inflatiecijfer berekenen.

Wonen is veel duurder geworden

Betaalbare woonruimte is schaars. Door de hoge woning- en huurprijzen krijgen werkenden steeds minder woning voor hun salaris. Daarbij komt dat huurders vaak slecht geïsoleerde woningen hebben, wat weer een hogere energierekening oplevert. “Wij vinden net als de Woonbond dat de huren zo snel mogelijk omlaag moeten en niet pas in 2024, zoals het kabinet voorstelt. Het is meteen een prikkel om snel te verduurzamen. Want als dát niet gebeurt, tocht je iets hogere inkomen direct weer weg”, zegt Elzinga.

Dat brengt ons meteen bij de sterk gestegen gasprijzen die de kosten van levensonderhoud nog een stuk hoger maken. Daarom kwam de overheid al eerder met een compensatie voor de hoge gasrekening. Mensen met een laag inkomen kunnen eenmalig een energietoeslag van 1.300 euro extra krijgen. Erken: “Deze compensatie helpt, maar we verwachten dat de prijzen voor energie de komende tijd niet zullen dalen, dus energie blijft naar verwachting duur.”

Zijn hogere lonen de oplossing?

De FNV wil dat mensen in elk geval hetzelfde kunnen blijven kopen van hun loon. “Daarbovenop willen we enige koopkrachtverbetering zien, met een vast bedrag van 100 euro. Dat is in verhouding meer voor lagere inkomens”, zegt Elzinga. Erken: “Je compenseert werknemers dan inderdaad voor inflatie, maar die hogere lonen leiden weer tot hogere loonkosten voor werkgevers, die vervolgens hun prijzen gaan verhogen. Zo word je duurder ten opzichte van buitenlandse concurrenten.”

“Genoeg bedrijven likken nog steeds de wonden van de coronacrisis of hebben krappe marges doordat de productprijzen hard zijn gestegen.”

Hugo Erken, econoom bij RaboResearch

Wat wel een stap richting reparatie is, is het minimumloon verhogen, zegt Erken. Ook de FNV wil dat werkgevers het personeel minimaal 14 euro bruto per uur gaan betalen. Maar het verhogen van de lonen is niet zonder gevolgen, zegt Erken. “Niet alle werkgevers kunnen hun personeel meer betalen. Genoeg bedrijven likken nog steeds de wonden van de coronacrisis of hebben krappe marges doordat de productprijzen hard zijn gestegen.”

Een veelgehoorde oplossing: mensen met vermogen zwaarder belasten zodat werken juist minder zwaar belast kan worden. Elzinga: “Veel mensen verdienen geld met geld en betalen minder belasting dan mensen die hun geld verdienen met hard werken. Wij willen een hogere winstbelasting voor bedrijven en een zwaardere belasting op vermogen. Inkomen uit vermogen moet ten minste op hetzelfde niveau worden belast als inkomen uit arbeid.”

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Instagram Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services